คุุณคิดว่า อบต.ทุ่งทอง ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
ถนน ( 30 )
73.17%
ไฟฟ้า ( 0 )
0.00%
ประปา ( 7 )
17.07%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 3 )
7.32%
การส่งเสริมอาชีพ ( 1 )
2.44%