คุุณคิดว่า อบต.ทุ่งทอง ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
ถนน ( 36 )
75.00%
ไฟฟ้า ( 0 )
0.00%
ประปา ( 8 )
16.67%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 3 )
6.25%
การส่งเสริมอาชีพ ( 1 )
2.08%