คุุณคิดว่า อบต.ทุ่งทอง ควรพัฒนาเรื่องใดมากที่สุด
ถนน ( 30 )
75.00%
ไฟฟ้า ( 0 )
0.00%
ประปา ( 7 )
17.50%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
5.00%
การส่งเสริมอาชีพ ( 1 )
2.50%