หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทุ่งทอง จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
  สถานที่ติดต่อ : ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
    หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
    โทรศัพท์:056-880-040-2
    โทรสาร:056-880-040-2
 
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบำรุงท้องที่
การยื่นแบบคำร้องขอใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยเครื่องขยายเสียง
ชำระค่าขยะมูลฝอย