หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2564 ]จ้างโคงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองสะเอ้ง ถนนซอยนางอัญชลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2564 ]จ้างโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองสะเอ้ง ถนนซอยนายนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2564 ]จ้างโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองสะเอ้ง ถนนซอยนางสำรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านทรัพย์สวรรค์ ถนนสายทรัพย์สวรรค์ - ลำพาด (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองลก ถนนสายหนองลก - ดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมารถ รับ - ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งทอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ วันๆละ ๖๐๐ บาท (ทุกวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ วัน จำนวน นักเรียน ๗๓๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านปากดง ถนนซอยเขาสูง (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านทรัพย์ย้อย ถนนสายเข้าหมู่บ้านทรัพย์ย้อย (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8