หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ปิดเทอม ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2563 ]จ้างโครงการขุดลอกสระประปาสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านหนองดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งทอง ถนนซอยนายโป๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2563 ]จ้างโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 11 บ้านสระตายม ถนนซอยคันคลองไส้ไก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 เม.ย. 2563 ]จ้างโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 11 บ้านสระตายม ถนนซอยนายจิ้ม (ต่อจากเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 เม.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2563 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านรังงาม ถนนสายรังงาม - กระโจมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคและการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5