หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อ อาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืดชนิดถุงขนาด 200 มล. ให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 8 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งทอง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 (ทุกวันทำการ) จำนวน 18 วัน รวมจำนวน 12,078 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งทอง ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมารถรับ ส่ง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งทอง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 (ทุกวันทำการ) จำนวน 18 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการขยายเขตระบบท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน (กลุ่มนางสาวอังคณา จันทร์คล้อย) หมู่ที่ 9 บ้านทรัพ์สวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2566 ]ซื้อ วัสดุตามโครงการจัดอบรมให้ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งทอง ประจำปีงบประมาณ 2567(ต้นรวงผึ้งและดินปลูก) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2566 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 74