หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบฯ
ระเบียบฯ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๔ บ้านเขาแม่แก่ ถนนซอยเข้าไร่นายป๊อกและถนนซอยเข้าไร่นายเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองสาธารณะคลองสารภี หมู่ที่ ๕ บ้านหนองดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๒ บ้านเหมืองแร่ ถนนซอยคันคลองไร่นายขจร,ซอยนายมนัส ขำวงษ์ และซอยนายเจิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองประปา หมู่ที่ ๘ บ้านทรัพย์ย้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองดู่ ถนนซอยหินปูน (ซ้าย-ขวา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้งฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ บ้านเข่แม่แก่ บริเวณไร่นายปรีชา วิชัยสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๐ บ้านปากดง บริเวณไร่นายลำพึง โสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนจุดที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านปากดง ถนนซอยนางพุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ คนๆละ ๓ มื้อๆละ ๕๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองดู่ บริเวณกลุ่มบ้านคลอง (ช่วงบ้านนายวัลลพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20